به گزارش پایگاه خبری نشان :

زلزله ای به بزرگی ۴ ریشتر در عمق ۱۴ کیلومتری زمین، هفتگل استان خوزستان را لرزاند.

بزرگی زلزله:

۴.۰

نوع بزرگی:

MN

موقعیت رومرکز زلزله: ۳۱.۵۳ شمالی و ۴۹.۵۷ شرقی

عمق: ۱۴ کیلومتر

عدم قطعیت مکانی: ۱.۷۴+/- کیلومتر در جهت شمالی - جنوبی

۱.۱۱+/- کیلومتر در جهت شرقی - غربی

منطقه:

استان خوزستان

فاصله‌ها:

10 کیلومتری هفتگل، خوزستان

28 کیلومتری رامهرمز، خوزستان

30 کیلومتری میداود، خوزستان است