به گزارش پایگاه خبری نشان :

متخصصان آمریکایی و استرالیایی دریافتند که "بیماری پوستی آب شیرین" با افزایش فراوانی و شدت سیستم های طوفانی همراه است. طوفان ها می توانند آنقدر مقادیر زیادی آب باران به همراه داشته باشند که آب را شیرین کنند. دلفین ها در آب های شیرین نمی توانند زندگی کنند.