به گزارش پایگاه خبری نشان :

خلبان آلمانی با ابتکاری جالب به افتخار واکسن علیه کروناویروس آمپول بزرگی را در آسمان ترسیم کرد.

خلبان 20 ساله برای ترسیم این آمپول مجبور شد 200 کیلومتر با هواپیمای سبک خود پرواز کند و یک ساعت و نیم برای آن وقت گذاشت.

گفتنی است که این نخستین پیام آسمانی در رابطه با کرونا نیست چرا که در ماه مارچ امسال در آغاز قرنطینه نیز یک خلبان در آسمان کلمات در خانه بمانید را نوشت