به گزارش پایگاه خبری نشان :
بازداشت سارقان ۱۳۳۵ کیلو پنیر در هولگوئین کوبا/۴ کارگر پس از سرقت ۲۹۴۵ پوند پنیر آن را در بازار سیاه فروخته بودند.