به گزارش پایگاه خبری نشان :

مشارکت رئیس جمهور سوریه و همسر او در مراسم درختکاری، در چارچوب یک کمپین داوطلبانه ملی انجام می‌شود که هفته‌ها پیش در این کشور آغاز شده است.

این کارزار تا پایان مارس آینده با مشارکت بسیاری از اتحادیه‌ها، سازمان‌ها و جمعیت‌های غیردولتی با هدف کاشت میلیون‌ها گیاه جنگلی و درخت میوه در استان‌های مختلف سوریه ادامه خواهد یافت.

استان طرطوس به مرکزیت شهر طرطوس  بندری در جنوب‌غرب سوریه بر ساحل دریای مدیترانه است. طرطوس پس از لاذقیه دومین بندر بزرگ در کرانه‌های سوریه است.

igochoXJr9bu

CuJJk0X2ltgx