به گزارش پایگاه خبری نشان :

به‌گزارش آدیتی‌سنترال، این کتاب آغشته به سم مهلک آرسنیک است و متخصصی که آن را نگاشته طوری محاسبه کرده که شخص با خواندن همه صفحات این کتاب در پایان خواهد مرد. این کتاب به‌منظور آگاهی رسانی در مورد وجود سم آرسنیک در کاغذ‌ دیواری‌های آن زمان تهیه شده ‌است.