به گزارش پایگاه خبری نشان :

به نقل از دیلی میل،‌ ساکنان منطقه کوئینز می گویند از حمله سنجاب های گرسنه و خشمگین به ستوه آمده و وحشت دارند تا از خانه هایشان خارج شوند.

یکی از ساکنان منطقه در این باره گفت: هنگام خروج از منزل سنجاب ها به لباس هایمان می چسبند و با پنجه های تیزشان سر وصورت و دستهایمان را زخمی و کبود می کنند. علت این رفتار سنجاب ها روشن نیست اما به گفته کارشناسان با توجه به تغذیه سنجاب ها در گذشته توسط ساکنان منطقه این حیوانات همچنان با سرد شدن هوا به دنبال غذا بوده و با توجه به تعدادشان با کمبود مواد غذایی و رقابت شدید با یکدیگر برای تصاحب غذا قرار دارند از این رو به مردم حمله کرده  و رفتاری وحشیانه از خود نشان می دهند.

1282291.jpg

1282290.jpg