به گزارش پایگاه خبری نشان :

 ایران آنلاین به نقل از دیلی میل، به گفته پلیس ماموران پلیس هنگام وارسی بخش چمدان های مسافران متوجه ناله های توله شیر شده و این حیوان را از جعبه بیرون کشیدند اما زمان برای توله شیر - گروم- از دست رفته و شیر بی نوان هر دو چشمش را از دست داده بود.

به گفته پلیس این حیوان هفته ها بدون آب و غذا مسیری طولانی را در تاریکی درون جعبه طی کرده است و همین موضوع باعث سوء تغذیه حیوان و آسیب دیدن چشم هایش شده است.

گزارش های موجود نشان میدهد که شیر دچار آب مروارید شدید شده اما پزشکان موفق شدند تا تنها جان بچه شیر را نجات دهند و هر دو چشمش را خارج کردند.

بنا بر اطلاعات پلیس هنوز به درستی روشن نیست قاچاقچی "گروم " چه کسی بوده و این حیوان را سوار بر اتوبوس مسافربری کرده است و یا آنکه خریدار "گروم" چه کسی است اما کارشناسان می گویند مسیر حرکتی قاچاقچیان را مورد بررسی قرار می دهند تا شاید بتوانند به قاچاقچیان دست یابند.

1283124.jpg
1283123.jpg
1283122.jpg