به گزارش پایگاه خبری نشان :

در روز گذشته تصویرهایی از بوداییان تبت که با شن های رنگی طرح های زیبایی را ساخته بودند در شبکه های اجتماعی دست به دست شد. اما دلیل پربازدید شدن این طرح ها، زیبایی آن ها نبود بلکه رسمی بود که این بوداییان دارند. بوداییان تبت رسمی دارند که بعد از تمام شدن ساخت طرح های شنی که با کلی دقت، وقت و تلاش و زحمت حاصل می شود آن ها را خراب می کنند تا عمیقا درک کنند که در نهایت هیچ چیزی ماندگار نیست و به این کارشان «ماندالای شنی» می گویند. کاربری نوشت: «این کار بوداها نشون از این داره که باید در لحظه زندگی کنی و افسوس گذشته رو نخوری و به چیزی دل نبندی.» کاربر دیگری نوشت: «من درک نمی کنم آخه چرا باید نتیجه ساعت ها و شاید روزها تلاشت رو در آنی خراب کنی!؟»