به گزارش پایگاه خبری نشان :

استن لارکین  تنها فردی است که توانست ۵۵۵ روز بدون آنکه قلبی در بدنش داشته باشد زنده بماند او در حالیکه منتظر پیوند قلب بود یک قلب مصنوعی را در کوله پشتی با خود جابجا می‌کرد.

 

حجم ویدیو: 1.14M | مدت زمان ویدیو: 00:00:21