به گزارش پایگاه خبری نشان :

مجسمه زن افسانه‌ای روس، به علت ترسناک بودن پس از نصب در یکی از میدان های این کشور، جمع آوری شد.