به گزارش پایگاه خبری نشان :

به نقل از کرایم، پلیس ایالتی کالیفرنیا اجساد این زن و شوهر را در خانه شان پیدا کرد.

اطلاعات پلیس نشان میدهد با شنیده شدن صدای گلوله یکی از همسایگان با اعضای خانواده قربانیان تماس گرفته و آنها اجساد عزیزان خود را در آپارتمان پیدا کردند و با پلیس تماس گرفتند.

اجساد قربانیان "ریکاردو "۲۷ ساله و همسرش "سامانتا پرایس "۲۴ ساله نزدیک به هم در اتاق پذیرایی خانه پیدا شدند بنا بر فرضیه پلیس این زوج شب کریسمس با هم دعوا کرده و مرد خشمگین پس از شلیک به سوی همسرش اسلحه را روی سر خود گذاشته و به زندگی اش پایان داده است.

گروهبان پلیس "آناهیم " در این باره گفت: ما معتقدیم که حادثه یک قتل و خودکشی بوده است گرچه تحقیقات بیشتری در این زمینه صورت خواهد گرفت.