به گزارش پایگاه خبری نشان :

به نقل از دیلی میل، دوربین های مداربسته مستقر در مزرعه این کشاورز از لحظه حمله گرگ به این کشاورز وسگهایش فیلم گرفته است.

1285161.jpg

1285160.jpg

کشاورز که هویتش فاش نشده هنگامیکه متوجه حمله گرگ به سگها و اسبش شده از ترس حمله این حیوان به دامهایش وارد نبردی تن به تن با گرگ وحشی می شود و در نهایت پس از جدال با این حیوان در برفها او را با دستانش خفه می کند.

به گفته کارشناسان با تخریب برخی مناطق جنگلی در روسیه  گرگ ها به دنبال غذا به مزارع کشیده شده اند. گرگ ها تنها در صورت گرسنگی و یا بیماری به محل زندگی انسان ها نزدیک می شوند زیرا از گروه جدا شده و برای نجات خود و درماندگی شان تلاش می کنند.

یک روستایی نیز دراین ارتباط گفت: 'جنگل ها در حال نابودی و سوختن هستند ، بنابراین گرگ ها طعمه های معمول خود را از دست می دهند.

حجم ویدیو: 143.28K | مدت زمان ویدیو: 00:00:06