به گزارش پایگاه خبری نشان :

گاز گرفتگی در مهمانی دوستانه یک قربانی گرفت و دو نفر را روانه بیمارستان کرد.

رییس ارژانس ۱۱۵ سرخس گفت:در این حادثه دو جوان که به منزل دوست خود گازگرفتگی و مرگ یک جوان در مهمانی دوستانه در سرخس در منطقه بزنگان این شهرستان رفته بودند به همراه جوان ۲۳ ساله صاحبخانه دچار مسمویت با مونوکسید کربن شدند.

محمد برغمدی افزود:در این حادثه جوان صاحبخانه بر اثر شدید مسمومیت جان باخت و دو میهمان وی توسط بالگرد اورژانس ۱۱۵ برای مداوا به بیمارستان امام رضای مشهد منتقل شدند.