به گزارش پایگاه خبری نشان :

او تمام انرژی و خلاقیت خود را بر روی ساخت  این مجسمه ها گذاشته است. مواد اولیه این مجسمه ها صابون است که وی با مهارت خاص خود به آنها شکل و طرح داده است.

53y7FozOPbX7

hFzSSBhjuc3Y

PwfC1ZwXVAa3

1evMwrVBThP6