به گزارش پایگاه خبری نشان :

شورشی 60 ساله معروف که با قراردادن پاهای خود روی میز نانسی پلوسی، جهانی شد، در خانه خود در آرکانزاس بازداشت شد.

ریچارد بارنت مردی که روز حادثه با 11 کوکتل مولوتوف و دو قبضه اسلحه کمری و یک تفنگ به پایتخت آمده بود در لیتل راک توسط وزارت دادگستری بازداشت شد.

وزارت دادگستری برای 15 نفر قرار بازداشت صادر کرده است که بارنت یکی از آنهاست.