به گزارش پایگاه خبری نشان :

خبرگزاری عربستان ویدیویی را منتشر کرد که نشان می‌دهد ملک سلمان روز جمعه در شهر نئوم، اولین دوز واکسن کرونا را دریافت کرده است.

۱۷ دسامبر، عربستان رسماً تزریق واکسن کرونا را با نمونه‌های آمریکایی و آلمانی آغاز کرد.

در تاریخ ۲۵ دسامبر نیز رسانه‌های سعودی ویدیویی از دریافت واکسن توسط محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی را منتشر کردند.