به گزارش پایگاه خبری نشان :
سفر دراز حج در گذشته‌های دور آنقدر با ماجرا و حوادث مختلف همراه بوده است که شمار قابل توجهی سفرنامه از کسانی که به عشق زیارت خانه خدا پای در این راه پر خطر گذاشته اند به جامانده است.
 

در کنار نوشته‌ها و سفرنامه‌هایی که مسافران مکه در قرون مختلف نوشته‌اند شماری عکس نیز وجود دارد که پس از اختراع دوربین عکاسی با توجه به اهمیت این فریضه توسط عکاسان مختلف گرفته شده است.

sdLsuknWPPzs