به گزارش پایگاه خبری نشان :

این شاهکار هنرى که گویا ۲۵ سال از تاریخ ساخت آن مى گذرد، در سال‌هاى گذشته به‌دلیل قرار گرفتن در حیاط آسیب دیده است. این مجسمه ۴ مترى توسط «استاد على قهارى کرمانى» مجسمه ساز معروف و از آخرین شاگردان «استاد على اکبر صنعتى» ساخته شده است.على اصغر آیرملو، مالک هتل در این باره اظهار داشت: «خردادماه امسال ساختمان را از ورثه قهارى کرمانى خریده و قصد داشتیم با مرمت مجسمه، آن را به نمایش بگذاریم، اما تعدادى از ورثه ضمن مخالفت با این کار اعلام کردند که قصد دارند این اثر هنرى را که از ارزشمندترین ساخته هاى استاد به شمار مى آید، به سازمان میراث فرهنگى و گردشگرى یا یکى از موزه هاى مرتبط هدیه کنند. به‌همین دلیل، اکنون این آمادگى را داریم که مجسمه باقرخان را تحویل دهیم.» به‌گفته وى، محل ساخت این مجسمه، کارگاهى در کرج بوده که پس از پایان کار به محل کنونى منتقل شده است...

روزنامه ایران- سه‌شنبه ۵ آبان ۱۳۸۳