به گزارش پایگاه خبری نشان :

خرسی به نام سیمیون که فقط ۱۹ ماه دارد، با در آغوش گرفتن صاحب خود «یوری پانتلینکو» کنار پنجره، قلب کاربران شبکه‌های مجازی را برده است.⁣

⁣ در حال حاضر خانواده پانتلینکو در روسیه از دو خرس مراقبت می‌کنند - سیمیون و پدرش استپان.⁣ ⁣ پدر سیمیون به دلیل شرکت در فیلم‌های سینمایی مشهور است. اما به نظر می‌رسد، پس از انتشار این ویدئو، شهرت سیمیون از پدرش هم بیشتر شود.