به گزارش پایگاه خبری نشان :

به نقل از کرایم، روز گذشته این مرد که  اهل دیترویت آمریکاست به جرم قتل همسرش بازداشت شد.

اطلاعات پلیس دیترویت نشان میدهد که مادر قربانی که چندین روز از دخترش بی خبر بوده و به شدت نگران وی بوده است در پی تماس این مادر نگران ، ماموران پلیس جستجوهای خود را برای یافتن قربانی آغاز کرده و شوهر "هیلتون"را به عنوان نخستین مظنون پرونده قتلش بازداشت کردند.

این مرد پس از دستگیری اعتراف کرد که پس از درگیری با همسرش او را با ضربه جسمی سنگین به سرش به قتل رسانده و جسدش را پشت خانه در یک زمین خالی دفن کرده است  او در توضیحت خود گفت که قصد داشته تا از شر همسرش راحت شود و زندگی جدیدی را برای خود آغاز کند.