به گزارش پایگاه خبری نشان :

 همیشه در جاهای مختلف جهان دیده‌ایم که دو حیوان مختلف با هم زندگی مسالمت آمیزی را دارند و در کنار هم به خوبی و خوشی زندگی می‌کنند. یک نمونه از این دوستی‌ها را ببینید که این گربه و جغد در کنار هم به وجود آورده‌اند و چندین سال است که در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند.