به گزارش پایگاه خبری نشان :

برخی از حیوانات به کمک حس ششم قوی که دارند متوجه حضور موجودات در پشت سرشان می شوند اما برخی از حیوانات قدرت خارق العاده ای در این مورد دارند و بدون چرخش و کوچک ترین تغییر جهت سرشان قادر به دیدن پشت سرشان هستند به طوریکه میگویند پشت سر این حیوانات هم چشم وجود دارد. در این بخش با این دو حیوان آشنا خواهید شد.

طوطی و خرگوش پشت سرشان هم چشم دارند!

در دنیای حیوانات فقط خرگوش و طوطی قادر هستند بدون چرخش سرشان، پشت سر خود را ببینند. این حیوانات میدان دید وسیعی دارند و چشمان آن ها طوری خلق شده است که هیچ چیز نمی تواند بینایی شان را به سمت عقب مسدود کند.

چشمان خرگوش و طوطی در کنار سرشان قرار گرفته و می تواند تا 360 درجه بچرخد. به همین دلیل می توانند تمام شکارچیان اطراف خود را دیده و به راحتی از چنگ آن ها فرار کنند، بنابراین به سختی شکار می شوند.

طوطی ها مانند اکثر حیواناتی که توسط حیوانات دیگر شکار می شوند؛ دارای چشمی هستند که فاصله زیادی با یکدیگر دارند. بنابراین این امکان برای دامنه دید وسیع (تقریبا یک میدان دید 360 درجه در بعضی گونه ها) فراهم می شود و می توانند از هر جهت و زاویه ای طرفین خود را ببنیند.