به گزارش پایگاه خبری نشان :

مرد جوانی بیش از  ۱۵ سال از  زندگی خود را به یک تنه درخت نزدیک قبرستان‌ زمین‌های کشاورزی یک روستا در مصر بسته شده بود.  وزارت کشور مصر در طی بیانیه‌ای  درباره جزئیات این ماجرا  و شرایط فیلم حقایقی را فاش کرد و گفت: "این مرد جوان نیاز‌های ویژه‌ خود را دارد اما مادرش پاهای او را به درختی در زمین‌های کشاورزی بسته است. اینکار او بسیار ناراحت کننده و به دور از الطاف مادری است".

مادر این مرد جوان گفت که شوهرش حدود ۱۰ سال پیش او را رها کرده، زیرا او باور داشته فرزندشان معلول ذهنی است؛ وی به همین دلیل دچار مشکل روحی شده و در یک اقدام بی‌رحمانه فرزندش را به زمین کشاورزی برده و به مدت ۱۵ سال او را به درختی بسته است.