به گزارش پایگاه خبری نشان :

برخورد یک قطار با خودرو در شیخ آباد استان البرز به مرگ یک نفر و مصدومیت شخصی دیگر ختم شد.