به گزارش پایگاه خبری نشان :

 موتورسواران بی رحم در صوفیان یک سگ را آزار می دهند.

 2 موتورسوار در شهر صوفیان استان آذربایجان شرقی اقدام به حیوان آزاری می‌کنند