به گزارش پایگاه خبری نشان :

سارق توالت دزدی که از ساختمان های در حال ساخت دزدی می کرد با هوشیاری پلیس ژاپن دستگیر شد.

متهم 26 ساله خود از کارمندان یک شرکت ساختمان سازی است که از زمان استراحت کارگران ساختمان اطلاعات کافی در دست داشته و توانسته بیش از 18 کاسه توالت نو را از ساختمان های در حال ساخت بدزدد و به یک فروشگاه لوازم دست دوم خانگی بفروشد.

پلیس اعلام کرد که دانش و آگاهی جوان سبب شده تا بتواند دست به سرقت های سریالی کاسه توالت زده و پول زیادی به جیب بزند.

سارق سریالی پس از دستگیری اعتراف کرده که برای تامین هزینه های زندگی اش دست به این کار زده چرا که درآمدش از کار در شرکت ساختمانی کافی نبوده است.

در حال حاضر رسیدگی به پرونده سرقت متهم آغاز شده است