به گزارش پایگاه خبری نشان :

 ترامپ از تکمیل بیش از ۴۰۰ مایل دیوار مرزی بازدید می کند. این پروژه نشان دهنده تلاش های دولت او برای اصلاح سیستم شکسته مهاجرت آمریکا است. به گفته کارشناسان این دیوار میراث دولت چهار ساله ترامپ برای سرکوب مهاجران است.

منبع؛ گتی ایمیجز