به گزارش پایگاه خبری نشان :

 روز دوشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۴۷، سرویس اجتماعی روزنامه اطلاعات با بررسی آمارهای رسمی درباره جمعیت تهران نکات جالبی را راجع به سرگرمی‌های پایتخت‌نشینان در اوقات فراغت‌شان منتشر کرد. خبرنگاران اطلاعات این داده‌ها را از پاسخ آن قسمت برگه آماری مردم تهران که از جمعیت بالای ده سال پرسیده شده بود اوقات بیکاری خود را چگونه می‌گذرانند، به دست آوردند. نکته جالب این بود که بر اساس این آمار مطالعه کتاب و مطبوعات بیش از دیگر سرگرمی‌ها در تهران طرفدار داشت. مشروح گزارش را در ادامه می‌خوانید:

شمال شهری‌ها کمتر به گوش کردن رادیو علاقه دارند... آمار نشان می‌دهد که تلویزیون با این‌که سرگرمی کامل‌تری است چندان مشتری وسیع ندارد به طوری که از حدود ۲ میلیون جمعیت ده‌ ساله به بالا فقط ۶۷ هزار و ۶۴۸ نفر وقتی بیکار می‌شوند تلویزیون تماشا می‌کنند... عده زیادی استطاعت خرید تلویزیون ندارند. علت دیگر این است که طبقه مرفه‌الحال که فرستنده‌های تلویزیونی دارند آن را جزو لوازم تزئینی خانه گذاشته به علت سرگرمی‌های جالب‌تری که دارند کمتر تلویزیون تماشا می‌کنند... مطبوعات اعم از کتاب و روزنامه بیش از سایر سرگرمی‌ها بین ساکنین تهران طرفدار دارد یعنی ۴۳۲ هزار و ۱۰۶ نفر در ایام فراغت خود به مطالعه می‌پردازند.