به گزارش پایگاه خبری نشان :

معرفت و شناخت حاج قاسم محدود به مرزها و نژادها نبود و هرچند حضور او در تمام کشورها نیز میسر نبود اما به واسطه شجاعت و اقدامات بشردوستانه‌ای که در مناطق مختلف انجام می‌داد به شهرتی جهانی رسید و محبوب بسیاری از مردم در سراسر جهان شد.
 

پایگاه مجازی سلیمانی نیوز که در حوزه انتشار تصاویر و ویدئوهای مربوط به سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی فعالیت می‌کند به تازگی ویدئویی جالب را منتشر کرده که در‌ آن یک خانواده آفریقایی اهل  جمهوری مالی ، نام فرزند تازه متولد شده خود را به یاد سردار دل‌ها، قاسم سلیمانی می‌گذارند.