به گزارش پایگاه خبری نشان :

کرونا میزان مرگ و میر کودکان تهران را در ده روز افزایش داده است.

زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونای تهران گفت: متاسفانه علی رغم اینکه ما شاهد این هستیم که این بیماری در کودکان مرگ و میر کمتری دارد، اما در ده روز اخیر میزان مرگ و میر ناشی از این بیماری در گروه‌های صفر تا ۱۰ سال رو به افزایش بوده است.

زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونای تهران گفت: «در ۱۰ روز اخیر در تهران، میزان مرگ و میر کودکانِ زیر ۱۰ سال بر اثر کرونا افزایش داشته است».

به گزارش انتخاب، فرمانده ستاد کرونا گفت: باز توزیع جنسی بستری های ما در بیمارستان ها به گونه ای شده که یک سهمی از بستری ما که قبلا در مورد گروه های سنی 5 تا 17 سال حتی تا قبل از آذرماه بین 1/2 تا 2 درصد بود، در روزهای اخیر این عدد به 6 تا 9 درصد رسیده است که نشان دهنده این است که این عدد رو به افزایش است.

وی افزود: متاسفانه علی رغم اینکه ما شاهد این هستیم که این بیماری در کودکان مرگ و میر کمتری دارد، اما در ده روز اخیر میزان مرگ و میر ناشی از کرونا در گروه های صفر تا 10 سال رو به افزایش بوده است

حجم ویدیو: 4.55M | مدت زمان ویدیو: 00:00:46