به گزارش پایگاه خبری نشان :

یک اسب آبی پس از ورود یک بوفالو به قلمرویش، به آن حمله کرد.

اسب آبی با یک ضربه سخت ، بوفالو را به درون آب انداخت و موجب فرارش شد.

حجم ویدیو: 3.04M | مدت زمان ویدیو: 00:00:58