به گزارش پایگاه خبری نشان :

 کاربران زیادی این کار را مورد تحسین قرار دادند. کاربری نوشت: «واقعا حیفه درخت هایی که اکسیژن ما رو تامین می کنند و توی این هوای آلوده هوای پاک به ما هدیه میدن رو نابود کنیم.» کاربر دیگری نوشت: «به اندازه کافی با کارهامون به محیط زیست آسیب می زنیم دیگه درخت قطع نکنیم.» کاربری هم نوشت: «در کنار شنیدن هوای آلوده و جنگل هایی که داره توی آتش می سوزه شنیدن این خبر کمی حال مون رو خوب کرد.»