به گزارش پایگاه خبری نشان :

 آرمین لاشِت امروز به مقام رهبری حزب دموکرات مسیحی آلمان رسید. عکس‌های مربوط به ماسکهای وی را در پائین مشاهده کنید.

09G6qtjX8psI

wzkIgfCgsY6gZ8DGX558vNv7