به گزارش پایگاه خبری نشان :

 به نقل از دیلی میل، این پیرزن به طور تصادفی از پنجره آشپزخانه در حال افتادن بوده که دخترش به کمک وی می آید اما این دختر توان بالاکشیدن مادر را نداشته و مدام درخواست کمک می کرد.

در همین زمان یکی از همسایگان به همراه راننده خودرویی که در خیابان متوجه موضوع شده با سرعت خود را به این مادر و دختر رسانده و موفق شدند تا پیرزن را از سقوط و مرگ حتمی نجات دهند

1290287.jpg

فیلم این لحظه وحشتناک که در شهر "سویفنه " مرز چین و روسیه گرفته شده بیش از یک میلیون بار در فضای مجازی دیده شده است.

این دو جوان که موفق شده اند جان پیرزن را از مرگ نجات دهند می گویند نجات جان یک انسان کار سختی نیست و هر کسی می تواند در صورت لزوم انجامش دهد.

 
حجم ویدیو: 176.08K | مدت زمان ویدیو: 00:00:09