به گزارش پایگاه خبری نشان :

۱۷ فرمان در دستور کار اولین روز بایدن قرار دارد که بازگشت به سازمان جهانی بهداشت و توافقنامه پاریس و توقف ساخت دیوار مرزی و لغو سفر مسلمانان {از جمله ایرانیان} به آمریکا جزء آن‌ها است.