به گزارش پایگاه خبری نشان :

در روزی که ترامپ در تنهایی و در یک پایگاه نظامی خداحافظی کرد، مراسم تحلیف بایدن با مهمانان اندک، خالی از جمعیت تماشاگران و مملو از نیروهای امنیتی برگزار شد.