به گزارش پایگاه خبری نشان :

برای خرید واحد 70متری با توجه به بودجه می‌توان محله و ... را انتخاب کرد؛ زیرا در غالب محله‌ها در این متراژ می‌توان به راحتی آپارتمان خرید. قیمت مسکن نیز برای خرید آپارتمان‌های 70متری به محله، امکاناتی که ساختمان دارد، تعداد واحدهای هر طبقه، جهت ساختمان، مصالحی که در آپارتمان به کار رفته و سن ساختمان بستگی دارد.