به گزارش پایگاه خبری نشان :

به نقل از کرایم، متهم " تیتینا کوپاپی "‌۲۱ ساله با شلیک گلوله قاتل برادرش " کیت لارس"۳۶ ساله را در یکی از خیابان های کانزاس سیتی آمریکا به قتل رساند و پا به فرار گذاشت.

ماموران پلیس ایالتی موفق شدند این زن قاتل را تنها چند ساعت پس از جنایت دستگیرکردند. متهم پس از دستگیری انگیزه جنایت را برنامه ریزی برای انتقام از قاتل برادرش عنوان کرد.

"تیتینا"‌به ماموران پلیس گفت:‌برای اجرای عدالت در پرونده مرگ برادرم باید سالها صبر می کردم و منتظر می نشستم تا شاید پلیس بتواند قاتل را دستگیر کرده و به سزای اعمالش برساند به همین دلیل خود دست به کار شدم و عدالت را اجرا کردم.

این زن اظهار کرد که برادرکوچکش قربانی خشونت خیابانی شده و بی گناه کشته شده است و مرگ برادرش زندگی او را به شدت تحت تاثیر خود قرار داده به همین دلیل تصمیم جدی برای کشتن قاتلش گرفته است.