به گزارش پایگاه خبری نشان :

در این ویدئو که پس از انتشار با انتقاد‌های گسترده‌ای روبرو شده است مرغ بدون مکث با نوک خود به مار ضربات زیادی را وارد می‌کند و مار بی دفاع در نهایت کشته می‌شود.

یکی از کاربران در شبکه اجتماعی فیسبوک نوشت: این مرغ فقط یک مینی تی رکس است. دیگری نوشت: این همان سبکی است که جت لی در دوران کونگ فو به کار می‌برد.

یک نفر دیگر نیز نوشت: چقدر بی رحمانه و ظالمانه، چرا انسانی برای جلوگیری از این رویداد با جارو و ... دخالت نمی‌کند.

دیگری نوشت: کاملا ننگ آور است که از آن فیلمبرداری کنیم و هر دو حیوان را از دست یکدیگر نجات ندهیم. بی رحمی واقعی.

در مقابل یک نفر نیز نوشته این مرغ برای محافظت از تخم‌ها و یا جوجه هایش مبارزه می‌کند. دیگری نیز این را رویدادی طبیعی در طبیعت دانسته است.

اگرچه بیشتر مرغ‌ها از غلات و دانه‌ها استفاده می‌کنند، اما آن‌ها شکارچیانی موثر هستند که می‌توانند کرم ها، حشرات و برخی از حیوانات کوچک ازجمله موش‌ها را نیز شکار کنند.