به گزارش پایگاه خبری نشان :

به نقل از کرایم، این پزشک با توجه به جرائمش با اتهامات کیفری روبروست.

اطلاعات پلیس ایالتی تگزاس نشان میدهد که دکتر "حسن گوکال " ۴۸ ساله دست کم به یک سال زندان محکوم خواهد شد.

گزارش های پلیس نشان میدهد که این دکتر قصد داشته تا واکسن ها را به دوستان و اعضای خانواده خود تزریق کندو از این طریق مسیر قانونی اولویت های تزریق واکسن را نادیده گرفته و اول خانواده اش را واکسینه کند اما دوربین های مداربسته از لحظه سرقت دوزهای واکسن و قرار دادن آنها در جیبش به صورت مخفیانه فیلم گرفته و این پزشک را رسوا کرده است.