به گزارش پایگاه خبری نشان :

 به نقل از کرایم، این حادثه در خانه ای در فیلادلفیا آمریکا رخ داده است .

گزارش های پلیس نشان میدهد که پسر ۵ ساله با دیدن اسلحه پر در خانه از سر نادانی و بازیگوشی اسلحه را به سمت دخترعمویش گرفته و به اوشلیک کرده است.

در زمان حادثه قربانی به همراه برادر ۱۲ ساله و پسر عموی ۵ ساله اش در خانه حضور داشته اند و مادر قربانی در آشپزخانه مشغول کار بوده است.

اطلاعات پلیس نشان میدهد که پدر قربانی به دلیل داشتن اسلحه غیر قانونی ونگهداری از اسلحه در خانه اش با اتهامات کیفری روبرو خواهد بود.