به گزارش پایگاه خبری نشان :

"بئاتریس سالت"۲۷ ساله همه وسایل خانه اش از لباس و ملحفه گرفته تا لیوان و دکوری خانه اش را با عروسک های پونی پر شده است.

بئاتریس می گوید از ۳ سالگی در حال جمع آوری کلکسیون خود است و حتی با استفاده از وام دانشجویی و پس اندازهایش همچنان به خرید عروسک های پونی ادامه می دهد.

J0114435

بئاتریس می گوید حتی بخشی از پولی را که برای خرید خانه در نظر گرفته بود صرف خرید عروسک های پونی کرده است.

اسب پونی عروسک  با مزه ای در رنگهای مختلف است که بالای سرش یک تک شاخ قرار داشته و تصویری فانتزی و افسانه ای از اسب های تک شاخ را به وجود می آورد.

H4336114

بئاتریس می گوید تاکنون ۳۹ قفسه پر از اسب های پونی داشته و تعداد عروسک هایش به مرز هزارعدد رسیده است.