به گزارش پایگاه خبری نشان :

سید محمد رضا هاشمیان در خصوص شرایط علی انصاریان گفت: شرایط انصاریان هم سخت است و او نمی‌تواند بدون کمک دستگاه اکسیژن نفس بکشد. البته بازیکن اسبق سرخآبی‌ها نیاز به داروی بی‌هوشی ندارد و حتی می تواند صحبت کند. ریه انصاریان به شدت درگیر شده و روند درمانی او نیاز به زمان دارد. 

به گزارش رکنا، وی در پاسخ به پرسشی در زمینه میزان درگیری ریه انصاریان نیز تصریح کرد: من هیچگاه نمی‌توانم درصد برای درگیری ریه فرد مبتلا به کرونا تعیین کنم زیرا میزان درگیری ممکن است، در طول چند روز متفاوت باشد. اما اثر کرونا در تمام نقاط ریه انصاریان وجود دارد