به گزارش پایگاه خبری نشان :

جزیره کیهنو و مانیجا هفت مایل دورتر از ساحل غربی استونی قرار دارند. مردان این مناطق مجبور هستند برای ماهیگیری و امرار معاش ماه‌ها از خانه دور باشند، این روال سبب شده تا زنان مسئولیت تمام امور را به دست گرفته و کارهای ضروری را انجام دهند. زنان فرزندان خود را بزرگ می‌کنند، روی زمین کار می‌کنند و امور دولتی منطقه را انجام می‌دهند. در این جزیره قدرت مطلق در اختیار زنان است.

22

33