به گزارش پایگاه خبری نشان :

این منطقه به نام وایت پاکت (White Pocket) در دره پرایا آریزونای شمالی واقع شده و به واسطه آب سبز رنگ دریاچه و کوه‌های اطرافش در نظر نخست شبیه دریاچه‌ای فرازمینی می باشد.