به گزارش پایگاه خبری نشان :

به گزارش دیلی میل، "تامی و همسرش دیو" برای دیدن نهنگ های کوهاندار در آبهای ساحلی در حال گشت زنی بوده اند که از نزدیک با نهنگ کوهان داری برخورد کرده و از این حیوان از زاویه نزدیک فیلم جالبی گرفته اند.

نهنگ بازیگوش با پشتکی زیبا از کنار قایق این زوج عبور کرده و بدون آنکه به آنها آسیبی بزند از کنارشان عبور می کند.

اغلب نهنگ های کوهان دار توسط نهنگ ها قاتل کشته می شوند .

 بنا بر آخرین اخبار منتشر شده از رسانه های استرالیا یک نهنگ کوهان دار ۱۵ متری  به سمت شناگران حرکت کرده و با ضربه به یک زن ۲۹ ساله دنده هایش را شکسته و خونریزی داخلی کرده است.

حجم ویدیو: 582.92K | مدت زمان ویدیو: 00:00:09