به گزارش پایگاه خبری نشان :

به نقل از گوود نیوز، دکتر "عمر تی " تمام بدهی های بیمارانی را که خود تحت نظرش داشته و قادر به پرداخت هزینه های بیمارستان نبوده اند را تحت حمایتش قرار داد تا بتوانند از بیمارستان ترخیص شوند.

این پزشک که خود ۴ فرزند دارد در این باره گفت: همیشه این نگرانی وجود داشته که برخی از هموطنان ما قادر به پرداخت هزینه های هنگفت درمان سرطان نیستند .خوشبختانه برخی بیماران بیمه اند اما گروهی که از این مزایا برخوردار نیستند همواره دچار مشکل می شوند از این رو من و همسرم تصمیم گرفتیم با پرداخت پول مشکل این بیماران را مرتفع کنیم.

با انجام این عمل انسان دوستانه بیماران این پزشک مهربان بسیار خوشحال شده و از او تشکر کردند.

دکتر عمر می گوید با توجه به شیوع گسترده کرونا که باعث بروز فشار مالی به بسیاری از خانوارها شده این کار می تواند بخشی از دغدغه های بیماران و خانواده هایشان را برطرف کند.