به گزارش پایگاه خبری نشان :

به نقل از کرایم، "اورینا مییرز" ۲۵ ساله همه ۵ فرزندخود را در سنین ۱، ۳، ۴، ۶و ۷ ساله  را در دو مرحله به قتل رسانده است.

گزارش های پزشکی قانونی ویرجینیای آمریکا نشان میدهد که این زن ابتدا ۳ فرزندش را در بخشی از خانه کشته سپس سراغ دو تن دیگر رفته و نقشه شومش را اجرایی کرده است.

در زمان جنایت همسر وی در خانه حضور نداشته و با شنیدن آتش گرفتن منزلش خود را به محل رسانده و شوکه شده است.

سخنگوی پلیس بیان کرد که یکی از همسایگان خبر آتش سوزی را با تلفن تماس های ضروری اطلاع داده است. دانسته های ما نشان میدهد که این مادر قبل از اقدام به جنایت هایش هیچ سابقه ای از بدرفتاری با فرزندانش نداشته است. این زن تنها قبل از اقدام به قتل ها و خودکشی در وویسی برای شوهرش ماجرا را توضیح داده  و بیان کرده که از ادامه زندگی خسته است . ماموران پلیس دستگاه صوتی را در خودرو خانوادگی پارک شده در نزدیکی خانه یافته اند .این زن سخنی از انگیزه جنایت هایش بیان نکرده اما گمان می رود افسردگی و  فشار نگهداری از فرزندان وی را بر آن داشته تا تصمیم به چنین کاری بگیرد.