به گزارش پایگاه خبری نشان :

فرانسه یه قانونی تصویب کرده که "هویت حس روستایی" در قضاوت تنازعات بین ساکنان روستا تاثیر گذار باشه! یعنی چی؟

یعنی اینکه اگر روستایی ها بخاطر صدای حیوون یا بوی پِهن گاو همسایه از همدیگه شکایت کنند، بازرس میره چک میکنه این صدا یا بو چقدر با حسی که روستا برای آدما ایجاد میکنه تفاوت داره و اگر خیلی بیش از حد باشه حکم میده!

اگر این صدا و بو معمولی باشه شکایت منتفی میشه. حالا داستان این خروس چیه؟ کل این قانون بخاطر همین خروسه‌است!

سال پیش همسایه‌ها از این خروس شکایت کردن بعد صاحبش برا خروس وکیل گرفته و تهش خروس دادگاه رو میبره. چون صداش در حد محیط روستایی معمولی بوده